úterý 7. března 2006

MESS AROUND /mes ә´raund/
a) poflakovat se, bezcílně něco dělat

Some of the waitresses were messing around instead of working.

b) škádlit (někoho), utahovat si (z někoho), "blbnout"

Stop messing around! I want to tell you something important. Přestaň "blbnout"! Chci ti říct něco důležitého.

c) vrtat se (v čem), fušovat (do něčeho), hrát si (s čím), "rýpat (do něčeho)"
- s negativními dopady!!

He messed around with that and now it doesn´t work. Vrtal se v tom a teď to nefunguje.

Translate:
1) Neutahuj si ze mě! (Neškádli mě!)
2) Jen jsem se tak poflakoval.
3) Kdo si s tím hrál? Kdo to pokazil? Včera to fungovalo a dnes už ne!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat