středa 27. května 2009

CHEESY /či:zi/
laciný, kýčovitý - US slang

I think that was a bit cheesy advert. Myslím si, že to byla truchu kýčovitá reklama.
Let´s buy a bottle of wine and rent a cheesy movie. Kupme si láhev vína a půjčme si nějakou “blbost“.

sobota 23. května 2009

CRAVE /kreiv/
toužit, žadonit, nutně potřebovat

Many young children crave attention. Mnoho malých dětí touží po pozornosti.
I crave you. Toužím po tobě.
He has always craved excitement. Vždycky toužil po vzrušení.
Why do I crave chocolate everyday? Proč každý den nutně potřebuji čokoládu?sobota 16. května 2009

HEADS OR TAILS?
panna nebo orel?

heads or tails? - asked before you toss a coin into the air and want someone else to guess which side it will land on

pondělí 4. května 2009

BIMBO /bimbəu/
atraktivní, ale hloupá - hovorová angličtina

Martin goes out with an empty-headed bimbo. Martin chodí s nějakou hloupou nánou.
I can´t believe that he likes bimbos. Nemůžu tomu uvěřit, že se mu líbí hloupé kačeny.