pondělí 27. dubna 2009

FAKE /feik/
předstírat

She isn't really crying, she's just faking it. Ve skutečnosti nepláče, jenom to předstírá.
He wasn´t sick - he was just faking it. Nebyl nemocný - jenom to předstíral.
Don´t fake the surprise, you knew that it wasn´t true! Nepředstírej, že jsi překvapená, přece jsi věděla, že to není pravda!

Translate:
1) Myslíš, že to přestírá (ona)?
2) Předstíral, že má infarkt.
KEY

neděle 19. dubna 2009

HICKEY /hiki/
cucflek

He gave her a hickey. Udělal jí cucflek.
Do you know how she got rid of the hickey? Víš, jak se zbavila toho cucfleku?

pondělí 13. dubna 2009

TAKE OFF
odjet, odejít (náhle, trochu ve spěchu)
- hovorová angličtina

When did they take off? Kdy odjeli?
She just took off to Paris. Prostě odjela do Paříže.

Translate:
1) Právě odešel.
2) Musíte odejít?
KEY

pondělí 6. dubna 2009

HUNK /haŋk/
fešák, přitažlivý muž - hovorová angličtina

hunk - a tall strong attractive man
He’s a real hunk. Je to opravdový fešák.


neděle 5. dubna 2009

"Tento týden jsem využil slovíčka z blogu. Dostal jsem nabídku práce pojišťováka, ale nevzal jsem to a název firmy byl Broke Consulting, tam bych si moc peněz nevydělal." ...píše Petr :-)

středa 1. dubna 2009

BROKE /brәuk/
bez peněz, na mizině - hovorová angličtina

Shannon spent all his money so now he's broke. Shannon utratil všechny své peníze, takže je teď na mizině.
I can't afford to go on holiday this year - I'm broke. Nemůžu si dovolit jet letos na dovolenou - jsem bez peněz.