úterý 30. prosince 2008

sobota 27. prosince 2008

DOPE /dәup/
droga všeobecně; tráva - hovorová angličtina

One school bus driver in the USA was arrested for selling dope. Jeden řidič školního autobusu v USA byl zatčen kvůli tomu, že prodával drogy.
dope addict - člověk závislý na drogách, feťák

pondělí 22. prosince 2008

neděle 21. prosince 2008

YANKEE /jæŋki/
Američan - hovorová angličtina

Costa Rica was full of yankees. Kostarika byla plná Američanů.

POZNÁMKY:
1) V USA se tak většinou označuje člověk pocházející ze severu Spojených států. Mimo USA je to slangové označení pro Američana všeobecně.
2) Slovo se může zkrátit na Yank.

sobota 13. prosince 2008

RIP somebody OFF /rip/
okrást, ošidit - hovorová angličtina

If someone rips you off, he charges you too much money for something.
I´m sure they ripped me off. Jsem si jistá, že mě ošidili.
They were all trying to rip off the tourists. Všichni se snažili "natáhnout" turisty.

Translate:
Proč se mě snažíš ošidit?
Všechny banky tě chtějí okrást.
KEY

sobota 6. prosince 2008

YUCK! /jak/
Fuj!

Yuck! What a yucky green colour! Fuj! To je ale hnusná zelená barva!
It´s filthy! Yuck! To je špinavé! Fuj!