pátek 28. listopadu 2008

BRACES /breisiz/
rovnátka

I had to wear braces. Musela jsem nosit rovnátka.
Most people usually wear braces for about two years. Většina lidí obvykle nosí rovnátka dva roky.
I'm embarrassed to wear braces. Stydím se za to, že nosím rovnátka.
Her son has to wear braces on his teeth. Její syn musí nosit na zubech rovnátka.
What is it like to wear braces? Jaké je to nosit rovnátka?

Translate:
1) Moje dcera potřebuje rovnátka, co mám dělat?
2) Kdy jsi musel nosit rovnátka?

sobota 22. listopadu 2008

SHOT /šot/
panák, frťan - hovorová angličtina

A shot of a strong alcoholic drink is a small glass of it.
Mr Massey, give me a shot of whiskey. Pane Massey, dejte mi panáka whiskey.
Let´s have a shot of alcohol. Pojďme si dát frťana.
I don´t want a shot of anything, I just want a glass of water. Nechci panáka, chci jen sklenici vody.

Translate:
1) Nalil mu panáka vodky.
2) Nepij toho panáka tequily s tím červem!
KEY

sobota 15. listopadu 2008

NEAT /ni:t/
dobrý - hovorová US angličtina

That video game is really neat! Ta videohra je opravdu dobrá!
Joe has the neatest sister. Joe má tu nejlepší sestru.
We had a great time - it was pretty neat. Měli jsme se skvěle - bylo to dost dobré.

Translate:
1) Právě jsem viděl opravdu dobrý film.
2) Toto je tak dobrá písnička!
KEY

sobota 8. listopadu 2008

TEASE /ti:z/
škádlit, zlobit, dobromyslně dráždit, dělat si legrácky z koho

I was only teasing, I didn't want to upset you. Jenom jsem tě škádlil, nechtěl jsem tě rozčílit.
She teased her father about his bald head. Dělala si legrácky ze svého otce kvůli jeho plešaté hlavě.
I know they will tease me about being short. Vím, že si ze mě budou dělat srandu, protože jsem malý.

Translate:
1) Proč mě škádlil?
2) Myslíš si, že si ze mě zítra budou dělat lidé legrácky kvůli mému cizímu přízvuku?
KEY