čtvrtek 26. června 2008

PULL OVER /pul əuvə(r)/
zajet ke kraji vozovky, zastavit u krajnice

Pull over! Stop the car! Zajeďte ke kraji vozovky! Zastavte!
We didn´t know why the car was pulled over by the police. Nevěděli jsme, proč policie zastavila to auto.
Just pull over here, I'll get out and walk the rest of the way. Tady mi zastav, já vystoupím a zbytek cesty dojdu pěšky.

Translate:
1) Proč jste museli zastavit (u krajnice)?
2) Zahlédla sanitku a zajela ke kraji vozovky.
KEY

neděle 22. června 2008

THE LAST BUT ONE
předposlední

I'm almost finished, this is the last but one page. Jsem téměř u konce, toto je předposlední stránka.

Translate:
1) Co budete dělat předposlední den ve škole?
2) Myslím si, že toto je předposlední slovíčko.
KEY

pátek 13. června 2008


WIMP /wimp/
strašpytel, chcípáček, měkota - hovorová angličtina

You are such a wimp! Jsi takový strašpytel!

Bottled water is for wimps!

sobota 7. června 2008

SNEAKY /sni:ki/
záludný, rafinovaný, tajný

to do sth. in a sneaky way = to do sth. in a secret and usually unfair way - dělat něco tajně a obvykle nepoctivým způsobem
a sneaky plan - záludný plán
That was a sneaky trick! To byla ale rafinovaná lest!