neděle 27. dubna 2008

STUBBORN /stabә(r)n/
tvrdohlavý, paličatý

He is as stubborn as a mule. Je tvrdohlavý jako mezek.

Translate:
1) Jsou oba tvrdohlaví.
2) Byl velmi tvrdohlavý, nechtěl změnit svůj názor ani postoj.
KEY

sobota 19. dubna 2008

BRAT

/bræt/

spratek, fracek

He is such a spoiled brat. Je to takový rozmazlený fracek. (V USA se píše spoiled, ale ve VB spoilt)

Translate:
1) Ona se chová jako rozmazlený fracek.
2) Myslím si, že tvůj bratranec je malý rozmazlený spratek.
KEY

pondělí 14. dubna 2008

neděle 13. dubna 2008

POKE /pәuk/
dloubnout, rýpnout, šťouchnout, píchnout (prstem, holí ap.)

He poked me in the back. Dloubl mě do zad.
Two kids were poking a stick into the mud. Dvě děti šťouchaly klackem do bahna.
She gave me a poke in the stomach. Píchla mě do žaludku.
Don’t poke her eye out with that stick! Nevypíchni jí oko tím klackem!

Translate:
1) Tím deštníkem někoho píchneš do oka, pokud nebudeš opatrný!
2) Dloubla ho loktem do žeber.
KEY

pátek 4. dubna 2008

STUNNING

/staniŋ/

fantastický, nádherný, atraktivní (věc, osoba); ohromující (událost)

We had a stunning view over the lake. Měli jsme fantastický výhled na jezero.
His performance was simply stunning. Jeho výkon byl ohromující.
The film is visually stunning. Ten film je po vizuální stránce ohromující.

Translate:
1) Vypadala v těch nových šatech opravdu nádherně.
2) Drahý, dnes večer vypadáš absolutně úchvatně.
KEY