sobota 26. ledna 2008

ESSENTIAL /i´senšl/
nezbytný, nutný, nepostradatelný

Experience is essential for this job. Praxe je pro tuto práci nezbytná.
It is essential to keep the two groups separate. Je nutné držet ty dvě skupiny odděleně.
It is absolutely essential that you continue. Je nezbytně nutné, aby jsi pokračoval.
Qualifications are not essential but some previous experience is useful. Kvalifikace není nutná, ale předchozí praxe je užitečná.

Translate:
1) Co je nezbytné pro tuto práci?
2) Je pro nás nezbytné, aby jsi zůstal tam, kde jsi.
KEY

neděle 20. ledna 2008

DRAW THE CURTAINS /dro:/
zatáhnout nebo také roztáhnout závěsy/záclony

It was getting dark so I switched on the light and drew the curtains. Stmívalo se, tak jsem rozsvítil a zatáhl závěsy.
The curtains were drawn. Závěsy byly zatáhnuty.
Could you draw the curtains please? The sun´s shining in my eyes. Mohla bys prosím zatáhnout ty závěsy? Svítí mi do očí slunce.

Translate:
1) Zatáhni ty záclony!
2) Byla tma, tak jsem zatáhl závěsy.
KEY

neděle 13. ledna 2008

CHEAT SHEET /či:t ši:t/
tahák - hovorová angličtina

A cheat sheet - a piece of paper that contains notes or information, used for cheating during a written exam. Kousek papíru obsahující poznámky nebo informace, které jsou použity při podvádění během písemky.

Translate:
1) Neměl bys používat tahák, je to nepoctivé.
2) Právě jsem si napsal tahák.
KEY

pátek 4. ledna 2008

TEACHER´S PET
učitelův oblíbenec, oblíbený žák pana učitele, učitelův miláček


She is the teacher´s pet. Je to oblíbená žákyně pana učitele.

Translate:
1) Myslíš si, že jsem učitelův oblíbenec?
2) Jsi učitelův oblíbenec? Podívej se na tuto stránku a hned to zjistíš.
KEY