pátek 26. ledna 2007

SUCK /sak/
a) (vy)sát, (vy)cucat

He sucked his thumb until he was five. Cucal si palec až do svých 5 let.
Their canoe was sucked into the whirlpool. Jejich kanoe byla vtažena do víru.
suck the blood - sát, pít krev

b) "být špatné" - US SLANG
(překlad závisí na vaší fantazii)

His last album sucks. Jeho poslední album je špatné.
While my wife was sick, I had to do all the chores and it sucked. Když byla moje žena nemocná, musel jsem dělat všechny domácí práce a to bylo naprd.
Man, this job sucks! Kámo, tato práce je naprd!

Translate:
1) Přestaň si cucat palec!
2) Řeknu ti, co bylo na tom filmu špatné.

sobota 20. ledna 2007

WHITE TRASH

/wait træš/

bělošská chudina
white trash - white people who are poor and badly educated

POZNÁMKA:
Je to velmi hanlivý výraz pro chudé bílé američany, kteří jsou často bez vzdělání. Jinak slovo TRASH znamená v americké angličtině ODPADKY.

úterý 9. ledna 2007

SOOTHE /su:ð/
a) utišit, uklidnit, ukonejšit

Soothe means "to make someone feel calm or less worried".
What shall I do to soothe my crying baby? Co mám dělat, abych utišila své plačící dítě?

b) zmírnit bolest

This ointment can soothe your pain. Tato mastička může zmírnit tvou bolest.

Translate:
1) Někdo by měl utišit to plačící dítě.
2) Co dělá, aby utišil svou bolest?
3) Snažil se ji uklidnit.
KEY

sobota 6. ledna 2007

FANCY /fænsi/
a) jet (po kom, snažit se sbalit), být přitahován (kým) - britská hovorová angličtina

Do you fancy his wife? Líbí se ti jeho žena?
She fancies you. Ona po tobě jede. / Líbíš se jí.

b) chtít (co), mít chuť (na co) - britská hovorová angličtina

Do you fancy a drink? Nedal by sis něco k pití?
I don´t fancy going back to that scary house. Vůbec nemám chuť jít zpátky do toho strašidelného domu.

Translate:
1) Chceš sklenici piva?
2) Co chceš k večeři? / Co by se ti líbilo k večeři?
3) Tohle místo se jí vůbec nelíbí.
4) Vsadím cokoliv, že ses jí líbil.
KEY