sobota 30. září 2006

FREAK /fri:k/
podivín, divný patron (člověk odlišný od většiny)

Don´t be such a freak! Nebuď takový podivín!
At my school you were regarded as a freak if you weren't interested in sport. Na naší škole jsi byl považován za divného patrona, pokud tě nezajímal sport.

Translate:
1) Znáš toho podivína?
2) Neřekl bych, že je podivín.
KEY

pátek 29. září 2006

YELL /jel/
řvát, křičet, ječet

He yelled for help. Zařval o pomoc.
Our neighbours were yelling at each other this morning. Naši sousedé na sebe dneska ráno řvali.

Translate:
1) Proč na mě křičíš?
2) Neřvi na mě!
3) Nevím proč, ale křičela na něho celou noc.
4) Zařvala na ně, aby vypadli.
KEY

neděle 24. září 2006

RIDICULOUS /ri´dikjələs/
směšný, absurdní, k smíchu

Don´t be so ridiculous! Nebuď tak směšný!
It's ridiculous to expect that she will love you. Je směšné očekávat, že tě bude milovat.

POZNÁMKA
Pozor na rozdíl mezi ridiculous a funny. Ridiculous má negativní zabarvení.

Translate:
1) Vypadám v tomto klobouku směšně?
2) Myslím si, že ten úkol je hloupý a absurdní.
3) Bylo to k smíchu!
KEY